𝐄𝐞𝐧 𝐝đĢ𝐨𝐨đĻ 𝐝đĸ𝐞 𝐮đĸ𝐭𝐤𝐰𝐚đĻ

Dit is Nynke. Waarom ze zo straalt? Haar grootste droom kwam uit; trouwjurken passen van Randy Fenoli Ên met hem op de foto.

Wat een prachtige dag hebben we met haar gehad.

Lieve Nynke, je bent beeldschoon!

 

Passessie-Nynke-01_Bruid-en-Bubbels-Leeuwarden
Passessie-Nynke-02_Bruid-en-Bubbels-Leeuwarden
Passessie-Nynke-03_Bruid-en-Bubbels-Leeuwarden